Lakisääteinen työterveyshuolto

Työpaikkaselvitykset ja -käynti

Mahdollistaa työympäristönne ja työnkuvan tuntemisen ja sen mahdollisuuksien ja riskien tunnistamisen. Näin varmistetaan, että pystymme puhumaan ja tarttumaan oikeisiin asioihin yhdessä. Mitä enemmän tietoa teistä saamme, sitä paremmin voimme palvella. Tämä toimii keskinäisen luottamuksen syntymisen pohjana.

Toimintasuunnitelma

Mitä toimia työpaikalla kannattaa tehdä, jotta työntekijät ja työnantaja pysyvät terveinä ja työkykyisinä ja työssä on turvallista. Tarkastetaan vuosittain katsoen menneeseen ja suunnitellaan tulevat toimet mm: terveystarkastukset, työkykyä tukevat ryhmät ja kurssit.

Päätetään tavoitteet työterveyshuollon toiminalle.

Lakisääteiset terveystarkastukset

Töissä, joissa altistumista esim. melulle tai kemikaaleille. Nämä määritellään työpaikkaselvityksessä ja kirjataan ylös niin työpaikkaselvitysraporttiin kuin toimintasuunnitelmaan.

Työkykyarviot ja työkykyasioiden selvittely

Työn paras asiantuntija on sen tekijä itse. Jotta työkykyä pystytään ylläpitämään ja parantamaan vaikeissakin elämäntilanteissa tarvitaan kaikkien osapuolien avointa tilannetietoutta ja keskustelua. Työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon oikea- aikaisella yhteistyöllä saavutetaan paras mahdollinen jatkumo.

Työterveyshuollon erikoislääkäri johtaa työntekijän kokonaisvaltaisen työkyvyn selvittämistä ja ratkaisua moniammatillisen tiimin kanssa.

Varhaisen tuen mallin luominen

Mahdollistaa järjestelmällisen vaikuttamisen työssä ilmeneviin pulmiin. Ehkäistään tilanteiden pitkittyminen. Varmistetaan oikea aikainen apu oikeaan tarpeeseen.

Päihdeohjelman luominen

Tärkeä tasapuolisen kohtelun varmistamisessa.

Laissa määritellyt tutkimukset ja työhön liittyvät rokotukset

Nämä määritellään työpaikkaselvityksessä ja kirjataan ylös niin työpaikkaselvitysraporttiin kuin toimintasuunnitelmaan.

Jatkuva neuvonta ja ohjaus

Terveystarkastuksen ja työpaikkaselvityksen tulosten pohjata pystytään tukemaan ja auttamaan henkilökohtaisissa terveyttä edistävissä toimissa moniammatillisen osaamisemme kautta. Omien alojensa asiantuntijoina toimivat työterveyshoitaja, -lääkäri, -fysioterapeutti ja psykologi.

 Vuosittainen tilannekartoitus ja yhteistyön arviointi

Tarkistetaan toimintasuunnitelman toteutuminen ja tavoitteiden saavuttaminen.

Seuraavan vuoden suunnittelu ja kustannusten arviointi. Yhteistyön syventäminen.

Kela-korvaushakemusten laatiminen

Tilikauden lopussa kauden tapahtumista tulevan korvauksen perustana on ajantasainen työterveyssopimus, työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma. Kela-korvaus edellyttää, että työterveyshuolto on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.